Ιστορικόν της Εικόνος Παναγίας Ελεούσης Ρεϊζντεριανής.