Οδηγίες για την τέλεση του μυστήριου του γάμου

Για την τέλεση του γάμου απαιτείται ειδική άδεια που εκδίδεται από την  Ιερά Μητρόπολη όπου θα τελεστεί ο γάμος. Ο παράνυμφος πρέπει να είναι χριστιανός ορθόδοξος.

Γενικά, η τέλεση γάμων δεν επιτρέπεται·

1.  Από 17 Δεκεμβρίου μέχρι τα Χριστούγεννα.

2. Κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. (Τελούνται μόνο σε κατεπείγουσα ανάγκη και μετά από ειδική άδεια του Μητροπολίτου).

3.  Από 1 μέχρι και 14 Αυγούστου.

4. Την 5η και 6η  Ιανουαρίου. ( Ισχύουν τα ίδια με την Μ. Τεσσαρακοστή).

5. Την 29η Αυγούστου και την 14η Σεπτεμβρίου.

6. Απαγορεύονται οι γάμοι με μη χριστιανούς (αλλόθρησκους) η με Προτεστάντες, των οποίων το βάπτισμα δεν αναγνωρίζει η Ορθόδοξη  Εκκλησία μας.