Παχεία Άμμος - Ενορία Αγίου Νικολάου
ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ - ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ