Επάνω Χωριό - Ενορία Ζωοδόχου Πηγής.
ΕΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ - ΕΝΟΡΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ.