Φέρμα - Ενορία Αγίου Παύλου.
ΦΕΡΜΑ - ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ.