Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου 2022

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα 4ου Θερινού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτιστικής & Κοινωνικής Μέριμνας μπορείτε να το κατεβάσετε από το Link που ακολουθεί τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα.

The Detailed Program of the 4th Summer School of Greek Language & Culture by the Center of Cultural & Social Welfare can be downloaded on both Greek and English Language followinf the links below.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ