Xαιρετισμός Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου στο συλλαλητήριο κατά της ὑποβάθμισης του Νοσοκομείου-Κ.Υ. Σητείας

Xαιρετισμός Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου στο συλλαλητήριο κατά της ὑποβάθμισης του Νοσοκομείου-Κ.Υ. Σητείας
Ημερομηνία δημοσίευσης 19.09.2023

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ 


Xαιρετισμός Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου στό συλλαλητήριο κατά τῆς ὑποβάθμισης τοῦ Νοσοκομείου-Κ.Υ. Σητείας  (Σητεία, 18/9/2023)

κ. Δήμαρχε Σητείας, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Σεβαστοί Πατέρες, κ. ἐκπρόσωποι τῶν Φορέων καί τῶν Σωματείων τοῦ Τόπου μας, Μέλη τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς, Σητειακοί καί Σητειακές,
Συγκεντρωθήκαμε ἀπόψε ἐδῶ μετά τό κάλεσμα τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς, γιά νά ἑνώνουμε τίς φωνές μας καί νά διαμαρτυρηθοῦμε δυναμικά γιά τήν ὑποστελέχωση καί τήν ὑποβάθμιση τῶν Κλινικῶν τοῦ Νοσοκομείου Σητείας, πού ἀποτελεῖ τή σημαντικότερη δομή ὑγείας τοῦ τόπου μας.

Τό δυναμικό συλλαλητήριο μας ἐκφράζει τήν ἀραγή ἑνότητα ὅλου τοῦ Σητειακοῦ Λαοῦ, γιά νά στελεχωθεῖ ἐπαρκῶς τό Νοσοκομεῖο Σητείας καί νά μή διακυβεύεται τό μέλλον τοῦ εὐλογημένου τόπου μας. Ἀπό τή σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, πού συμμετέχουν ὅλοι οἱ Φορεῖς καί σύσσωμη ἡ τοπική κοινωνία, δέν θά μποροῦσε νά ἀπουσιάσει ἡ Ἐκκλησία του τόπου μας καί ἡ Ἡγεσία της, ἡ ὁποία ἀφουγκράζεται διακριτικά καί βιώνει τίς καθημερινές ἀγωνίες, τούς καημούς, τούς στεναγμούς, καί συμμερίζεται ἀπόλυτα τό αὐτονόητο δικαίωμα τῶν Σητειακῶν στό μέγιστο ἀγαθό τῆς ὑγείας καί τήν δίκαιη ἀγανάκτηση ὅλων μας γιά τήν ὑπολειτουργία τοῦ Νοσοκομείου μας . 

Ἡ ἀνάγκη γιά ἄμεσες καί ἀποτελεσματικές παρεμβάσεις εἶναι ἐπιτακτική, καθώς ἡ Παθολογική, ἡ Παιδιατρική καί ἄλλες κλινικές κινδυνεύουν νά κλείσουν. Διεκδικοῦμε τό αὐτονόητο δικαίωμα τοῦ φιλοπρόοδου καί εὐγενικοῦ λαοῦ μας, ἀλλά καί τῶν πολλῶν ἐπισκεπτῶν τῆς περιοχῆς μας κυρίως τούς θερινούς μῆνες, στήν ἀσφαλή Δημόσια Ὑγεία μέ τήν ἀποκατάσταση τῆς καλῆς λειτουργίας τοῦ Νοσοκομείου μας. Ἐπιθυμοῦμε ἀπό τήν Κυβέρνηση νά ἐνσκύψει οὐσιαστικά στό πρόβλημα τῆς δημόσιας ὑγείας στόν Δῆμο Σητείας. Ζητοῦμε τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, ἡ 7η Υ.Π.Ε. Κρήτης καί ἡ διοίκηση τῶν Νοσοκομείων Λασιθίου, νά ἀντιληφθοῦν τό μέγεθος τῶν κινδύνων πού ἐγκυμονεῖ ἡ σημερινή ὑποστελέχωση τοῦ Νοσοκομείου γιά τό ἀγαθό τῆς δημόσιας ὑγείας στήν τοπική κοινωνία μας. Ἀπαιτοῦμε τήν πλήρη στελέχωση ὅλων τῶν κλινικῶν καί τήν ἀποκατάσταση τῆς εὔρυθμης λειτουργίας τοῦ Νοσοκομείου Σητείας, τό ὁποῖο καλύπτει ὑγειονομικά τό ἀνατολικό, ἀπομακρυσμένο καί πλέον δυσπρόσιτο ὁδικά τμῆμα τῆς Κρήτης, ἀλλα καί τά γειτονικά νησιά τῶν Δωδεκανήσων Κάσο καί Κάρπαθο.   

Ὡς τοπική κοινωνία δέν θά ἐπιτρέψουμε τήν συνέχιση τῆς δραματικῆς κατάστασης πού ἔχει περιέλθει τό Νοσοκομεῖο μας, λόγῳ τῆς ὑποστελέχωσης σέ ἰατρικό καί νοσηλευτικό προσωπικό. Τό ἐναπομεῖναν προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου, ὑπερβάλλοντας ἑαυτόν καί μέ ὑψηλό αἴσθημα κοινωνικῆς εὐθύνης δίνει ἕνα διαρκῆ καί φιλότιμο ἀγώνα, γιά νά ἀνταποκρίνεται στίς ἀνάγκες τοῦ Σητειακοῦ λαοῦ.

Ἀπαιτοῦμε τήν ἄμεση ἐνίσχυση καί ἐνδυνάμωση τοῦ Νοσοκομείου Σητείας, χωρίς τήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ ὁποίου τίθεται σέ κίνδυνο τό δικαίωμά μας στή ζωή καί τή δημόσια δωρεάν ὑγεία.  

Στηρίζουμε ἀμέριστα τόν ἀγώνα τοῦ Σητειακοῦ λαοῦ γιά ἰσότιμη παροχή ὑπηρεσιῶν δημόσιας ὑγείας, γιά νά μποροῦν νά ἔχουν πρόσβαση ὅλοι οἱ συνάνθρωποί μας ὅταν ἀσθενοῦν νά μήν κινδυνεύει ἡ ζωή τους, λόγω τῆς μεγάλης χιλιομετρικῆς ἀπόστασης καί τοῦ ἀπαρχαιομένου ὁδικοῦ δικτύου πού συνδέει τήν ἀπομακρυσμένη Σητεία μέ τά ἄλλα ἀστικά κέντρα τῆς Κρήτης. 

Ἐπευλογοῦμε ὁλόψυχα τόν δίκαιο ἀγώνα γιά τήν ὑπέρασπιση τῆς ζωῆς μας μέ τήν προάσπιση καί διασφάλιση τοῦ ἀγαθοῦ τῆς δημόσιας ὑγείας τῶν Σητειακῶν, πού ἐξαρτᾶται ἀπό τήν συνέχιση τῆς ὁμαλῆς καί εὔρυθμης λειτουργίας τοῦ Νοσοκομείου Σητείας.

Καλή ἐπιτυχία καί ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τόν ἀγώνα μας!