Διδασκαλία λύρας, βιολιού, μαντολίνου, λαούτου, ταμπουρά και λαϊκής κιθάρας από τη Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως

Διδασκαλία λύρας, βιολιού, μαντολίνου, λαούτου, ταμπουρά και λαϊκής κιθάρας από τη Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως
Ημερομηνία δημοσίευσης 20.10.2022

Η Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας (Φ.Ε.Κ. 2296/Β΄/10.05.2022), που λειτουργεί στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης» στο «Κέντρο Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας» της Ιεράς Μητροπόλεως, στην Ιεράπετρα, ανακοινώνει ότι κατά τη διδακτική περίοδο 2022-2023 διδάσκονται τα παραδοσιακά όργανα λύρα, βιολί, μαντολίνο, λαούτο, ταμπουράς και λαϊκή κιθάρα. 

Επίσης διδάσκονται Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής, Σολφέζ και τα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα παραδοσιακής μουσικής. Η φοίτηση στη Σχολή είναι δωρεάν και δεν υπάρχει όριο ηλικίας, ενώ παρέχεται η δυνατότητα λήψης επίσημου πιστοποιητικού σπουδών καθώς και κρατικό πτυχίο.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως τηλ. 28420.22400 και 28420.22786 και στο e-mail: imis@imis.gr