Έναρξη μαθημάτων Βυζαντινής Μουσικής, Αγιογραφίας, Ψηφιδωτού και Παραδοσιακών μουσικώ οργάνων.

Έναρξη μαθημάτων Βυζαντινής Μουσικής, Αγιογραφίας, Ψηφιδωτού και Παραδοσιακών μουσικώ οργάνων.
Ημερομηνία δημοσίευσης 30.09.2022

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής, Αγιογραφίας, Ψηφιδωτού και Παραδοσιακής Μουσικής για τη διδακτική περίοδο 2022-2023. 

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης», που είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 1953/Β΄/2013) και χορηγεί Πτυχίο και Δίπλωμα στους αποφοίτους, λειτουργεί σε Ιεράπετρα και Σητεία. Στη Σχολή είναι ενσωματωμένη και αναγνωρισμένη πλέον από τον κράτος η Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής (Φ.Ε.Κ. 2296/Β΄/10.05.2022), στην οποία λειτουργούν τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων στο «Κέντρο Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας» της Ιεράς Μητροπόλεως, στην Ιεράπετρα.

Η Σχολή Αγιογραφίας-Ψηφιδωτού λειτουργεί για αρχάριους και προχωρημένους, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σητείας.

Ο Αγιασμός της έναρξης των μαθημάτων θα τελεσθεί από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύντης και Σητείας κ. Κύριλλο για όλα τα Τμήματα της Ιεράπετρας την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 7:30΄ μ.μ. στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας και για τα Τμήματα της Σητείας την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 7:00΄  μ.μ.  στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Σητείας. 

Η φοίτηση στις παραπάνω Σχολές είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως στην Ιεράπετρα (τηλ. 28420 22400, 28420 22786), και κατά τις απογευματινές ώρες στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σητείας (τηλ. 28430 22967), καθώς και στον ιστοχώρο της Ιεράς Μητροπόλεως www.imis.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση imis@imis.gr.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ