Περίληψη διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου της Ενορίας Αγίας Τριάδος Κάτω χωριού Ιεράπετρας.

Περίληψη διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου της Ενορίας Αγίας Τριάδος Κάτω χωριού Ιεράπετρας.
Ημερομηνία δημοσίευσης 15.10.2020

Η Ενορία Αγίας Τριάδος Κάτω Χωριού Ιεράπετρας προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός αγροτικού ακινήτου, επιφάνειας τεσσάρων (4) στρεμμάτων, κατάλληλου να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια κηπευτικών ή ως θερμοκήπιο, που βρίσκεται στη θέση «Μπαγορδάνου ή Καντόγλου» κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Χωριού Ιεράπετρας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020 και από ώρα 10:30΄ έως 11:30΄ π.μ. στα γραφεία της Ενορίας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) ετησίως. Ο ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής χρηματικό ποσό 583,00 Ευρώ και να έλθει σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη της υφιστάμενης εντός του αγροτικού ακινήτου θερμοκηπιακής εγκατάστασης, και να προσκομίσει κατά την ημέρα της δημοπρασίας έγγραφη συμφωνία μεταξύ τους, από την οποία να προκύπτει η μίσθωση ή η πώληση της θερμοκηπιακής εγκατάστασης. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής αναγράφονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 113/14-10-2020 αναλυτική προκήρυξη της Ενορίας Αγίας Τριάδος Κάτω Χωριού Ιεράπετρας, η οποία έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ενορίας και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας www.imis.gr

 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Κάτω Χωρίου Ιεράπετρας
 
 

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ