Περίληψη διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση επτά (7) ακινήτων της ενορίας Αγίου Γεωργίου Μοναστηρακίου Ιεράπετρας

Περίληψη διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση επτά (7) ακινήτων της ενορίας Αγίου Γεωργίου Μοναστηρακίου Ιεράπετρας
Ημερομηνία δημοσίευσης 17.03.2023

Η Ενορία Αγίου Γεωργίου Μοναστηρακίου Ιεράπετρας προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση: α) ενοριακού ακινήτου, εντός οικισμού Μοναστηρακίου του Δήμου Ιεράπετρας, συνολικής επιφάνειας οικοπέδου 43,64 τ.μ. και επιφάνειας κτισμάτων 33,20 τ.μ., και β) έξι (6) αγροτικών ακινήτων της Ενορίας, τα οποία βρίσκονται στις θέσεις «Μοναχού», «Βραχνής», «Λεγάτο», «Λάκκος Αγίου Γεωργίου», «Ξυλόπορτα» και «Αναδασμός» εντός του οικισμού Μοναστηρακίου κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Παχειάς Άμμου του Δήμου Ιεράπετρας, έκτασης 1.676,64 τ.μ., 1.811,26 τ.μ., 6.937,75 τ.μ., 5.434,37 τ.μ., 1.339,44 τ.μ. καί 8.970,00 τ.μ. αντίστοιχα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 1:00΄ μ.μ. στο γραφείο της Ενορίας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση συμμετοχής δύο μηνιαία μισθώματα, δηλ. χρηματικό ποσό εκατόν εβδομήντα Ευρώ (170,00 €) για το πρώτο ακίνητο με τα κτίσματα και τριάντα Ευρώ (30,00 €), τριάντα Ευρώ (30,00 €), διακοσίων εξήντα Ευρώ (260,00 €), διακοσίων εξήντα Ευρώ (260,00 €), τριάντα Ευρώ (30,00 €) και τριακοσίων Ευρώ (300,00 €) αντίστοιχα για τα έξι παραπάνω αγροτεμάχια. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής αναγράφονται στις υπ’ αριθ. πρωτ. 19/2-3-2023 και 20/2-3-2023 αναλυτικές προκηρύξεις της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Μοναστηρακίου, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ενορίας και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας www.imis.gr

 

Από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Μοναστηρακίου Ιεράπετρας

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ