Διακήρυξη κλειστού μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη κλειστού μειοδοτικού Διαγωνισμού
Ημερομηνία δημοσίευσης 12.02.2021

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ιερά Μητρόπολις Ιεραπύτνης και Σητείας προκηρύσσει κλειστό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»

Το έργο αφορά στην στατική ενίσχυση του φέροντα οργανισμού και την αποκατάσταση των όψεων του κτηρίου του Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας στην Ιεράπετρα, σύμφωνα με τη μελέτη στατικής επάρκειας που πραγματοποιήθηκε.

ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της σχετικής μελέτης (στατικά και αρχιτεκτονικά) από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας www.imis.gr. που έχουν αναρτηθεί.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελλο σφραγισμένο και μονογεγραμμένο στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, οδός Φιλοθέου Α´ 8, Ιεράπετρα, από την ημερομηνία ανάρτησης έως και την 26 Φεβρουαρίου 2021 ώρα 13:00´. 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

 

Αρχεία:

1) Αρχιτεκτονικά Σχέδια

2) Στατική Μελέτη