Φόβος και πίστη εν μέσω πανδημίας. Ομιλητής: Πρωτοπρ. Σταύρος Κοφινάς

Φόβος και πίστη εν μέσω πανδημίας. Ομιλητής: Πρωτοπρ. Σταύρος Κοφινάς
Ημερομηνία δημοσίευσης 03.01.2021

Συνδιάσκεψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Πανδημία. 2η Συνεδρία.