Τί σημαίνει «Εκκλησία» κατά τη διάρκεια «απαγόρευσης» λόγω της πανδημίας; Ομιλητής: Δημήτριος Μαυρόπουλος (μετά το 25:25´)

Τί σημαίνει «Εκκλησία» κατά τη διάρκεια «απαγόρευσης» λόγω της πανδημίας; Ομιλητής: Δημήτριος Μαυρόπουλος (μετά το 25:25´)
Ημερομηνία δημοσίευσης 03.01.2021

Συνδιάσκεψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Πανδημία. Εναρκτήρια Συνεδρία.