Ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου μιλάει για τον Όσιο Ευμένιο τον νέο και τους αφανείς Αγιασμένους συντρόφους του (Μέρος Β).

Ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου μιλάει για τον Όσιο Ευμένιο τον νέο και τους αφανείς Αγιασμένους συντρόφους του (Μέρος Β).
Ημερομηνία δημοσίευσης 29.05.2022